Competency Match leverer professionel service enten som konsulent eller som interim.
 

 

Kerneydelser er:
• Ledelsesudvikling
• Udvikling af bestyrelser
• HR processer, metoder og værktøjer
• Individuel karriereplanlægning og coaching

 

Ledelsesudvikling
Workshop, 5 timer
’Vi er i tvivl om vores kompetencer i lederteamet kan understøtte den strategiske udvikling’ – er det jeres dilemma, kan Competency Match facilitere en workshop, hvor de strategiske kompetencer vælges. Efter workshoppen har I en plan for, hvordan kompetencerne udvikles.

 

Skræddersyede kurser
’I vores virksomhed ønsker vi en stærk ledergruppe, der både kan skabe resultater og lede medarbejdere’.

Ledere skal være dygtige til at udvikle og gennemføre strategien sammen med deres team, og det forudsætter at lederne ved, hvordan de kommer ’i mål’. Ofte er – især mellemledere – i tvivl om hvordan og med hvilke midler de når målene. Efter endt kursus ved lederne, hvilke håndtag de skal anvende i deres respektive funktioner for at nå målene.

Et skræddersyet kursus kræver tæt dialog mellem Competency Match og virksomhedens ledelse.

 

Coaching
Fortrolige strukturerede samtaler, hvor coachen har ansvaret for processen og den coachede har ansvaret for at flektere mellem sessionerne er en forudsætning for, at de investerede ressourcer i form af tid og penge er givet godt ud. Efter aftalte antal sessioner har den coachede en plan for håndtering af hans/hendes udfordringer.

 

Rådgivning
’Af og til kan det være vanskeligt at få helikopterperspektiv på, hvad der er vores ledelses styrker og svagheder’
Competency Match leverer analyse af situationen og forslag til beslutning af aktiviteter, der bør sættes i gang.

 

Udvikling af bestyrelser
Workshop, 5 timer
’Vi arbejder kun sammen få timer om året, og går ofte fejl af hinanden, fordi vi ikke i tilstrækkelig grad kender hinandens kompetencer’
Ansvaret i en bestyrelse er alt for stort til at samarbejdet ikke fungerer. Competency Match faciliterer en proces, hvor resultatet er, at I som bestyrelse dels kender hinandens kompetencer og handlemåder dels har en plan for, hvordan I fremover kan styrke samarbejdet med henblik på at kontrollere og ikke mindst udvikle den virksomhed I er ansvarlige for.

 

Coaching
’Jeg har ikke tid til at reflektere over min funktion og rolle i den bestyrelse jeg sidder i, hvor jeg ikke synes, jeg fungerer optimalt og bidrager for lidt’
Fortrolige strukturerede samtaler kan hjælpe dig på vej til at finde din rolle og funktion i bestyrelsen, således at din gennemslagskraft øget.

 

HR værktøjer og processer
Kompetencemodel
’Det er vanskeligt at beslutte hvilke kompetencer, der passer til vores strategi og vores virksomhed’
Forudsætning for en strategisk udvikling af medarbejdere er en kompetencemodel, der indeholder de kompetencer, der er nødvendige for at nå kort- såvel som langsigtede mål.
Competency Match kan som ekstern konsulent levere en proces, metode og et værktøj til at få udviklet en model. Efter processen har virksomheden et sæt 10 kompetencer, der kan skabe grundlaget for fremtidig udvikling og vækst.

 

Karrieresystem med kompetencer
’Hvad skal jeg fokusere på for at flytte mig i karrieresystemet? Hvordan kan jeg hjælpe mine medarbejdere til at levere inden for rammerne af vores karrieresystem?’
Når kompetencer er beskrevet i karrieresystemet har ledere såvel som medarbejdere mulighed for at få en fokuseret udviklingssamtale.
Competency Match har metode, proces og værktøj til implementering af kompetencer i jeres karrieresystem.

 

System til identificering og udvikling af talenter
’Hvorfor bliver min kollega identificeret som talent, når jeg ikke gør, jeg er lige så dygtig og bidrager lige så meget’
Competency Match kan ved hjælp af en systematisk metode baseret på vurdering af potentiale og resultater levere en proces til identificering og udvælgelse af talenter.

 

Træningscenter
’Hyldevarerne blandt diverse kursusudbydere passer ikke til vores behov og den ønskede effekt af træning udebliver’
Er det en problematik der vinder genklang hos jer, kan Competency Match rådgive om og opbygge et internt træningscenter i jeres virksomhed. Processen vil bestå i en analyse af behov til brug for beslutningsgrundlag samt efterfølgende opbygning af center.
Assessments
’Det er ikke til at finde ud af, hvilken test vi skal bruge – testjunglen er uoverskuelig’

Sådan er det for mange. Competency Match kan rådgive om de test og værktøjer – og ikke mindst hvordan I følger op på testresultater.

 

Udviklingssamtaler
’Vores medarbejdere synes ikke de får nok ud af samtalerne – og lederne klager over, at det er svært at motivere medarbejderne til samtalerne’
Rådgivning

Competency Match rådgiver – med et udefra-ind perspektiv – om, hvordan HR får den strategiske funktion, der er behov for. Gennem analyse af her-og-nu situationen gives råd til, hvilke forandringer, der skal ske og hvordan de kan ske.

I Competency Match arbejder vi med og ikke kun for vores kunder. Det betyder konkret, at vi inden vi løser en opgave afstemmer mål og udbytte med kunden og inddrager kunden i udviklingsprocessen undervejs. Vi kan levere ydelserne på dansk såvel som engelsk.